top of page
שדות שהם אדריכלות 
הוקם בשנת 2009.
עבודתנו מבוססת על תפיסת תהליך העשייה האדריכלי
כיצירה משותפת של הלקוח, האדריכל ואנשי הביצוע. 
ראשית היצירה בסיפורו האישי של הלקוח; 
המשכה בתרגום מקצועי של הרצונות והצרכים
ומימושה בבניה.
למרחבים, תנועות ומבטים; אחריתה במלאכת כפיים
וזו דרכנו.
תהליך זה מחייב הקשבה, גמישות מחשבה 
וירידה לפרטים-
אדריכלית 
.B.Arch בהצטיינות, 
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 
חמוטל שדות
הטכניון, 1998.
עבודה במשרדים מובילים, בהם מלצר-איגרא ויער אדריכלים.
התמחות במגורים,במבני ציבור ובבינוי ערים.
אדריכלית
.B.Arch בהצטיינות, 
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 
קרן שהם 
התמחות במשרד KMD סיאטל ובמשרד מן-שנער אדריכלים.
הטכניון, 1999.
מנחה בתחום אדריכלות ועיצוב בטכניון משנת 2005.
אדריכלית חמוטל שדות
אדריכלית קרן שהם
bottom of page